Socijalno poduzetništvo

USU je 2016. godine  registrovalo socijalno  poduzetništvo  iz uspješne prihodovne aktivnosti  za socijalne usluge za osobe sa invalidietom i proširio  djelatnost i na proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Zarada/profit od socijalnog poduzetništva usmjerava  se na povećanje zapošljavanja i radnog angažovanja  osoba sa invaliditetom.

Posjeduje vlastitu infrastrukturu za  program socijalnog poduzetništva (9.000m² zemljišta i opremljen stambeni prostor od 240 m²; 4 plastenika površine 700m²;  educiranog stručnjaka za plasteničku proizvodnju i 4-oro godišnje iskustvo u proizvodnji povrća).

USU ima dobru saradnju sa lokalnim vlastima i imenovano je od strane Općine Tuzla kao poljoprivredno gazdinstvo od posebnog društvenog interesa te ostvaruje pravo na poticaj za poljoprivrednu proizvodnju od strane Ministrastva za poljoprivredu.

Kontrolu i stručni nadzor proizvodnje provodi Udruženje BOSPER .

Ostvarena saradnja sa Općinom Tuzla i  sa „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o  omogućićava  direktno povezivanje sa kupcima te njihovo animiranje  na kupovinu zdravih, domaćih proizvoda.

Direktni kupci naših proizvoda su   gradjani, tako da i prodaja povećava socijalnu isključenost osoba sa invaliditetom i realizaciju naše misije. Očekujemo   samoodrživost poduzeća  i povećanje mogućnosti zapošljavanja i radnog angažiranja  osoba sa invaliditetom.

U daljem razvoju socijalnog poduzetništva planirana je dugoročna proizvodnja purećeg mesa.