Naša vizija

Osobe sa intelektualnim teškoćama doprinose društvu kao aktivni građani u svim sferama života.

Naša briga

Posvećeni smo obezbeđivanju socijalnog stanovanja za osobe sa intelektualnim teškoćama,

Naša misija

Podsticati i aktivno učestvovati u uključivanju osoba sa intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice.

Naš vodič

Povećana interakcija osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovog prirodnog okruženja dovela je do značajnih promjena u stavovima društva i ublažavanja predrasuda

Novosti i aktivnosti

Naši projekti