Projekti

Projekti udruženja

Dnevni centar za odrasle osobe sa mentalnom retardacijom, 1999.-2000.

Početak deinstitucionalizacije u BosniiHercegovini, 2000. g

Deinstitucionalizacija i zapošljavanje osoba sa mentalnom retardacijom, 2001.-2002.

Podrška zapošljavanju osoba sa mentalnom retardacijom, 2003.

Javna kampanja „Hiljadu priča jedna istina“ 2003.

Samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama, 2004.

Unapredjivanje mehanizama socijalnog uključivanja osoba sa mnetalnom retardacijom na području Općine Tuzla 2004.-2005.
in the Municipality of Tuzla

Podržano zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama u plasteničkoj proizvodnji 2011.

Radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama 2015.

Socijalno poduzetništvo osoba sa intelektualnim teškoćama na području Općine Tuzla, 2016.

Unapredjivanje mehanizama socijalne zaštite osoba sa intelektualnim teškoćama u Tuzlanskom kantonu, 2017.

Unapredjivanje socijalne zaštite osoba sa intelektualnim teškoćama, 2018.

Renoviranjeiopremanjekuće za stanovanje USU “Garden” Centra 2018.-2019.

Povećanje sigurnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, 2020.