Aktivnosti

Otvaranje centra

Otvaranje centra za edukaciju, rehabilitaciju i stručno osposobljavanje osoba sa invaliditetom Danas je Centar za edukaciju, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom USU “Garden” doo