PROJEKAT RENOVIRANJA USU „GARDEN

Association for Social Inclusion of Persons with Intellectual Dissabilities USU Canton of Tuzla

Loza Foundation Sweden

Sabina intervjuira korisnika Antu

Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u Tuzlanskom kantonu oslanja se na inkuziju i promoviše te štiti ljudska prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini. Udruženje je 2000. godine uspostavilo model „Života u zajednici“ za osobe sa intelektualnim teškoćama koje su izvedene iz institucija kako bi se edukovale u samozastupanju i integrisale u društvo. USU Garden osobama sa intelektualnim teškoćama nudi siguran dom i mogućnosti kontinuiranog učenja i sticanja sposobnosti da funkcionišu na najbolji mogući način.

Početkom 2018. godine Loza Fondacija razvija projektne prijedloge u Bosni i Hercegovini za osobe sa poteškoćama koje pripadaju osjetljivim i ranjivim skupinama unutar zajednice.

Početkom 2018. godine Loza Fondacija razvija projektne prijedloge u Bosni i Hercegovini za osobe sa poteškoćama koje pripadaju osjetljivim i ranjivim skupinama unutar zajednice. U jesen 2018. godine, predsjednica Loza Fondacije, Sabina Grubesson ostaje sedam dana u USU Garden- u gdje se upoznaje sa radom USU Garden-a te sa korisnicima, osobljem i dokumentacijom.

SVRHA

  1. USU Garden treba renoviranje kuće i bolje uslove zaedukaciju te realizaciju aktivnosti sa korisnicima koji imaju intelektualne teškoće gdje će fokus biti na razvijanju njihovih vještina i stvaranju najbolje verzije sebe. Kada USU Garden završi gornji sprat, drugih 6 korisnika sa teškoćama iz institucija će biti izvedene iz institucija, rehabilitovane i dobit će priliku za bolju budućnost. To će rezultirati i zapošljavanjem još dvije osobe u USU Garden-u.
  2. Loza Fondacija želi investirati u kuću USU Garden-a dugoročno. USU Garden treba biti model i uzor u procesu deinstucionalizacije u smislu u kojim uslovima osobe sa teškoćama mogu i trebaju živjeti.

 

Cijeneći rad kao inovativan i trenutno najbolji model za zbrinjavanje osoba s IT u Bosni i Hercegovini, ponudili smo dugoročnu saradnju i donaciju za:

 

  1. Izvođenje gradjevinskih radova na potkrovlju i opremanje dvije stambene jedinice za smještaj novih 6 korisnika,
  2. Kupovinu velikog bojlera i solarnih panela te centralnog grijanja na potkrovlju
  3. Kupovinu novog vozila, ili korištenog, za transport korisnika ali i nabavku namirnica i potrepština za korisnike.
  4. Renoviranje i opremanje kuhinje.
  5. Postavljanje ograde na balkonima i rampe za invalidska kolica

REZULTATI PROJEKTA

Donacija Fondacije Loza došla je u istorijskim vremenima i kritičnijem periodu za dalji rad Udruženja. Nedostajalo je finansijskih sredstava za održivi razvoj modela inkluzije u Tuzlanskom kantonu i postojao je rizik od ponovnog vraćanja korisnika u institucije. Zahvaljujući donaciji postignuti su značajni rezultati i poboljšan kvalitet života korisnika:

- Izgradnjom i opremanjem 3 nove stambene jedinice, smještajem za 6 novih korisnika i nastavkom saradnje sa Centrom za socijalni rad na deinstitucionalizaciji i prevenciji institucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama.

- Zaposlena su tri nova radnika (1 socijalni pedagog, 1 kuhar, 1 poljoprivredni tehničar) i pruža se stručna pomoć i podrška 24h. Povećana je sigurnost i zaštita korisnika od povreda, požara, bijega iz kuće, dolaska stranih lica i sl.

- Smanjen je broj nepoželjnih oblika ponašanja (agresija, autoagresija, narušeno seksualno ponašanje itd.).

- Kupovinom novog kombija moguće je otputovati u grad i ponijeti dio onoga što grad nudi za osobe u smještajnoj grupi, u šetnju, u bioskop, u muzej, u posjetu crkvi i džamiji, posjetiti porodicu, u ljetnom periodu odlazak na jezero ili more i sl. Da doprinese inkluziji osoba i kvalitetu njihovog života. Moguć je prevoz korisnika do ljekara i prevoz zaposlenih.

- Troškovi električne energije smanjeni su za oko 1.000 KM godišnje jer se solarna energija koristi za grijanje vode.

- Nabavka balkonskih ograda i rampi koje obezbeđuju neophodnu bezbjednost i zaštitu osoba sa invaliditetom.

-Kuhinja je kompletno renovirana: skinut stari pod i položena keramika, kupljeno: novi električni šporet; sudoper, regali, stol od nerđajućeg čelika, što omogućava lakše održavanje higijene.

2.1.Unutrašnji građevinski radovi na opremanju potkrovlja za tri stambene jedinice za smještaj 8 novih korisnika;

Potkrovlje prije unutrašnje izgradnje
Potkrovlje poslije unutrašnje izgradnje

2.1.1. Nova stambena jedinica 1.

2.1.2. Nova stambena jedinica 2.

2.1.3. Nova stambena jedinica 3.

2.2. Nabavka velikog bojlera i solarnih panela za obezbjeđivanje tople vode

2.3. Balkonske ograde i sigurnosne rampe

2.4. Nabavka novog vozila

2.5. Nabavka nove kuhinje

NOVI KORISNICI

U saradnji i na zahtjev Centra za socijalni rad Tuzla, smješteno je 8 osoba sa intelektualnim teškoćama.

Proslava Novogodišnjih praznika i Božića