Mjesec: Decembar 2022.

Otvaranje centra

Otvaranje centra za edukaciju, rehabilitaciju i stručno osposobljavanje osoba sa invaliditetom Danas je Centar za edukaciju, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom USU “Garden” doo

Unapređenje socijalne zaštite

Unapređenje socijalne zaštite osoba sa intelektualnim teškoćama Ideja je da se omogući jačanje i profesionalizacija organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga za ljude