Biografija

Džana Sultanić

bachelor socijalne pedagogije

Rođena 29.09.1997 godine u Tuzli. Završila srednju Medicinsku školu u Tuzli, zatim diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu na odsjeku Poremećaji u ponašanju. Tokom studiranja stekla bogato volontersko iskustvo koje se proširilo tokom odrađivanja pripravničkog staža. Dobitnica mnogih priznanja za natprosječan uspjeh tokom studija, dobitnica nagrada Grada Tuzle za natprosječan uspjeh i društveni anganžman u zajednici. Poznavanje Engleskog jezika (C1 nivo), poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, posjeduje brojne cerifikate o učešćima na raznim projektima, okruglim stolovima te naučnim konferencijama. Trenutno je na II ciklusu studija Socijalne pedagogije. Anganžovana u nastavi kao asistentica na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli.