Biografija

Mirsad Ibralić

Mr sc Ibralić Mirsad, dipl educator/rehabilitator, Direktor

+387 60 31 82 822

Rođen u Tuzli 15.04.1978. godine. U Tuzli je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirao je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - Odsijek Edukacija i rehablitacija 2009. godine a Postdiplomski studij - Odsijek intelektualne teškoće 2011. god i stekao zvanje Magistra društvenih nauka iz područja mentalne retaracije na temu „Procjene individualnog programa podrške za osobe sa invaliditetom“. Pohadjao seminare „Prevencija institucionalizacije osoba sa mentalnom retardacijom“ i „Deinstitucionalizacija osoba sa mentalnom retardacijom“ u organizaciji Udruge za promociju inkluzije iz Zagreba, zatim „Radno angažovanje osoba sa invaliditetom“ u organizaciji Mental Health Initiative iz Budimpešte. Kao autor dva rada i koautor dva rada učestvovao na I i II naučno stručnoj konferenciji Unapredjenje kvaliteta žovota djece i mladih u organizaciji Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli i Udruženja za kreatvni razvoj djece i mladih u Tuzli. Od 2010. god angažovan je kao istaknuti stručnjik iz prakse na izvodjenju vježbi na predmetu Podrška osobama sa intelektualnim teškoćama. Direktor je USU „Garden“ Centar za edukaciju, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U okviru programa Bosper-a u Tuzli obučen za plasteničku proizvodnju proizvodnju povrća.