Nekategorisano

Unapređenje socijalne zaštite

Unapređenje socijalne zaštite osoba sa intelektualnim teškoćama Ideja je da se omogući jačanje i profesionalizacija organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga za ljude